Disclaimer

ATC | Alphense Taxi Centrale, hierna te noemen ATC, verleent je bij deze de toegankelijkheid tot alphensetaxicentrale.nl. Wij stellen je in de gelegenheid aangeboden diensten af te nemen. ATC behoudt zich het recht voor op elk moment onderdelen te verwijderen of aan te passen zonder u hiervan op te hoogte te hoeven stellen.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende de inhoud/materialen op alphensetaxicentrale.nl liggen bij ATC. Verspreiden, kopiëren en elk ander gebruik van deze inhoud/materialen is zonder schriftelijke toestemming van ATC niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud/materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

Om de inhoud van alphensetaxicentrale.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen spant ATC zich in. Ondanks deze aandacht en zorg bestaat de kans dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op alphensetaxicentrale.nl aangeboden inhoud/materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid op garantei. Deze inhoud/materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van ATC op elk moment wijzigen. ATC is zelf een taxibedrijf. Daarnaast faciliteert ATC tevens contact tussen externe taxibedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. ATC is daarbij op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor externe taxibedrijven als voor klanten hiervan. ATC kan bij conflicten eventueel wel als bemiddelaar optreden, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden. Voor op alphensetaxicentrale.nl opgenomen hyperlinks naar diensten of websites van derden kan ATC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

KvK- en BTW-nummer

ATC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65093089. De handelsnaam ATC | Alphense Taxi Centrale en alphensetaxicentrale.nl valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van ATC is NL001507793B42.

© Copyright 2023 ATC | Alphense Taxi Centrale